Concurs

REGULAMENT OFICIAL AL

Concursului Back to school pe Facebook – BioSunLine

01 Septembrie – 10 Septembrie 2022

 

Art. 1 Organizatorul și regulamentul oficial al concursului

Concursul este organizat si desfasurat de catre SC AC HELCOR SRL, persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în Str. V. Babeș nr. 50, Baia Mare, jud. Maramureș, având Cod Unic de Înregistrare RO5142235 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș J24/2311/1993.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toți Participanții.

Art. 2 Durata și aria de desfasurare a concursului

 

Concursul se desfășoară în perioada 01 SEPTEMBRIE – 10 SEPTEMBRIE 2022 pe pagina de facebook: ‚,Biosunline – Energie pentru sanatate’’

Art. 3 Condițiile de participare

 

 • persoane fizice cu domiciliul in Romania;
 • să aiba vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Concursului;
 • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la concurs – Regulamentul va fi făcut public în acord cu legislația din România prin publicarea pe pagina www.biosunline.ro

Participarea  la  acest concurs implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament. Prin  simpla  înscriere,  Participanții  își  dau  acordul  expres  și  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, să  intre  în baza de date a acestuia, în vederea atribuirii premiilor.

La  concurs NU  pot  participa  angajații  Organizatorului,  ai societăților  implicate  în  organizarea  și  derularea  acestui concurs,  precum  și  rudele  de gradul I (copii și parinți) și soțul /soția celor menționați mai sus.

Participarea  la  acest concurs implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament precum și posibilitatea  folosirii  în scop publicitar a numelor Participanților câștigători. Prin simpla  participare,  Participanții  își  dau  acordul  expres  și  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, să  intre  în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor.

Art. 4 Protecția datelor personale

 

Prin înscrierea în cadrul prezentului concurs, fiecare participant isi exprima acordul in mod expres si neechivoc, ca toate datele cu caracter personal să fie colectate, prelucrate si stocate in baza de date a Organizatorului. Acesta prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigătorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, campanii de marketing,

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, pe Durata Concursului și ulterior.

Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Concurs.

Art. 5 Mecanismul concursului

 

Respectand prezentul regulament, vor putea participa la concurs toate persoanele care, in perioada 01 –  10 Septembrie 2022 vor indeplini conditiile:

 • Spun intr-un comentariu daca au mai folosit produse BioSunLine
 • Follow paginii Biosunline – Energie pentru sanatate
 • Like și Share acestei postă
 • Eticheteaza 3 prieteni comuni . Mai multe comentarii , mai multe sanse de castig

Art. 6 Premiile concursului

 

La sfarsitul perioadei de concurs, Organizatorul va oferi prin tragere la sorti (https://commentpicker.com sau similar) un premiu format din un penar echipat Herlitz si suplimente potrivite pentru copilul/copii tău: 1xProbiotiX Forte Kids, 1x Multi Vita Kids Veg Gummies Astrobears, 1xVita C Kids Veg Gummies Astrobears, 1xFocus Kids BSL, 1xZinc cu vitamina C si acid hialuronic COPII

Valoarea cu TVA a unui premiu este de 186,66 Ron.

 

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

 

Extragerea premiilor va avea loc in data de 10 Septembrie 2022, prin https://commentpicker.com/ sau similar,  indiferent de numarul persoanelor inscrise in concurs. Pentru asigurarea unei transparente a concursului, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare pe pagina de Facebook BioSunLine – Energie pentru sanatate.

Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care, dupa anuntarea castigatorilor, unul dintre castigatori nu va contacta organizatorul pentru ridicarea premiului, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu.  Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice sau prin e-mail intre Organizator si Castigator.

 

 

Art. 8 Informarea publicului

 

Regulamentul oficial al concursului este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si este disponibil,  in mod gratuit,  oricarui participant pe toata perioada concursului pe siteul farmaciahelena.com

Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament

Art. 9 Intreruperea concursului

 

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul siteului farmaciahelena.com.

Art. 10 Taxe si impozite aferente

 

Dat fiind că fiecare premiu are o valoare sub 600 lei face ca acest castig să fie neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4)  Legea 571/2003 privind codul fiscal.

Art. 11 Expedierea premiilor

Premiile vor fi trimise prin curier sau Posta Romana, in termen de max. 5 zile lucratoare de la trimiterea si confirmarea datelor de contact ale castigatorilor.

Art.12 Forta Majora

 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a cărui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi împiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 13 Litigii

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

ORGANIZATOR,

S.C. AC HELCOR S.R.L

REGULAMENT OFICIAL AL

Concursului Back to school pe Facebook – BioSunLine

01 Septembrie – 10 Septembrie 2022

 

Art. 1 Organizatorul și regulamentul oficial al concursului

Concursul este organizat si desfasurat de catre SC AC HELCOR SRL, persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în Str. V. Babeș nr. 50, Baia Mare, jud. Maramureș, având Cod Unic de Înregistrare RO5142235 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș J24/2311/1993.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toți Participanții.

Art. 2 Durata și aria de desfasurare a concursului

 

Concursul se desfășoară în perioada 01 SEPTEMBRIE – 10 SEPTEMBRIE 2022 pe pagina de facebook: ‚,Biosunline – Energie pentru sanatate’’

Art. 3 Condițiile de participare

 

 • persoane fizice cu domiciliul in Romania;
 • să aiba vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Concursului;
 • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la concurs – Regulamentul va fi făcut public în acord cu legislația din România prin publicarea pe pagina www.biosunline.ro

Participarea  la  acest concurs implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament. Prin  simpla  înscriere,  Participanții  își  dau  acordul  expres  și  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, să  intre  în baza de date a acestuia, în vederea atribuirii premiilor.

La  concurs NU  pot  participa  angajații  Organizatorului,  ai societăților  implicate  în  organizarea  și  derularea  acestui concurs,  precum  și  rudele  de gradul I (copii și parinți) și soțul /soția celor menționați mai sus.

Participarea  la  acest concurs implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament precum și posibilitatea  folosirii  în scop publicitar a numelor Participanților câștigători. Prin simpla  participare,  Participanții  își  dau  acordul  expres  și  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, să  intre  în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor.

Art. 4 Protecția datelor personale

 

Prin înscrierea în cadrul prezentului concurs, fiecare participant isi exprima acordul in mod expres si neechivoc, ca toate datele cu caracter personal să fie colectate, prelucrate si stocate in baza de date a Organizatorului. Acesta prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigătorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, campanii de marketing,

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, pe Durata Concursului și ulterior.

Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Concurs.

Art. 5 Mecanismul concursului

 

Respectand prezentul regulament, vor putea participa la concurs toate persoanele care, in perioada 01 –  10 Septembrie 2022 vor indeplini conditiile:

 • Spun intr-un comentariu daca au mai folosit produse BioSunLine
 • Follow paginii Biosunline – Energie pentru sanatate
 • Like și Share acestei postă
 • Eticheteaza 3 prieteni comuni . Mai multe comentarii , mai multe sanse de castig

Art. 6 Premiile concursului

 

La sfarsitul perioadei de concurs, Organizatorul va oferi prin tragere la sorti (https://commentpicker.com sau similar) un premiu format din un penar echipat Herlitz si suplimente potrivite pentru copilul/copii tău: 1xProbiotiX Forte Kids, 1x Multi Vita Kids Veg Gummies Astrobears, 1xVita C Kids Veg Gummies Astrobears, 1xFocus Kids BSL, 1xZinc cu vitamina C si acid hialuronic COPII

Valoarea cu TVA a unui premiu este de 186,66 Ron.

 

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

 

Extragerea premiilor va avea loc in maximum 72H de la data finalizarii concursului (10 Septembrie 2022), prin https://commentpicker.com/ sau similar,  indiferent de numarul persoanelor inscrise in concurs. Pentru asigurarea unei transparente a concursului, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la extragere pe pagina de Facebook BioSunLine – Energie pentru sanatate.

Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care, dupa anuntarea castigatorilor, unul dintre castigatori nu va contacta organizatorul pentru ridicarea premiului, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu.  Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice sau prin e-mail intre Organizator si Castigator.

 

 

Art. 8 Informarea publicului

 

Regulamentul oficial al concursului este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si este disponibil,  in mod gratuit,  oricarui participant pe toata perioada concursului pe siteul farmaciahelena.com

Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament

Art. 9 Intreruperea concursului

 

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul siteului farmaciahelena.com.

Art. 10 Taxe si impozite aferente

 

Dat fiind că fiecare premiu are o valoare sub 600 lei face ca acest castig să fie neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4)  Legea 571/2003 privind codul fiscal.

Art. 11 Expedierea premiilor

Premiile vor fi trimise prin curier sau Posta Romana, in termen de max. 5 zile lucratoare de la trimiterea si confirmarea datelor de contact ale castigatorilor.

Art.12 Forta Majora

 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a cărui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi împiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 13 Litigii

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

ORGANIZATOR,

S.C. AC HELCOR S.R.L