Calitate

Calitate

3-copy

Suplimentele alimentare sunt o parte integrantă şi utilă a unui stil de viaţă modern. Calitatea se află în centrul culturii organizaţionale a Biosunline şi compania noastră este dedicată să ofere consumatorilor săi tot ce e mai bun. Pentru a ne atinge scopul, peste 150 de profesionişti dedicaţi implementează toate principiile îmbunătăţirii continue pentru ca produsele noastre să se conformeze rezultatelor celor mai noi cercetări medicale.

5

Avem experiență de peste 25 de ani în producția de medicamente și de peste 10 ani în producția de suplimente alimentare.

Produsele Biosunline sunt de producție autohtonă pentru care folosim materii prime atent selecționate, îndulcitori și arome din extracte naturale și sunt înregistrate, aprobate şi avizate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA), iar producția și procesele asociate se derulează în conformitate cu standardele sistemului de bună practică de fabricație a medicamentelor GMP (Good Manufacturing Practice). Acesta garantează siguranţa şi calitatea înaltă a produselor noastre.

 2

Producţie standardizată

Produsele Biosunline iau naştere într-o fabrică dotată cu toate spaţiile, fluxul camerelor, pereţii şi instalaţiile de ventilaţie speciale necesare.

 4

Certificarea calităţii procesului de producţie

Biosunline garantează managementul calității, adoptând ISO ca un sistem standard integrat și aplicând standardele sistemului de bună practică de fabricație a medicamentelor – GMP (Good Manufacturing Practice) și la producția de vitamine și suplimente. ISO reprezintă precizia, în timp ce GMP reprezintă conformitatea. Zilnic se fac înregistrări pentru toate operaţiunile procesului tehnologic, care certifică faptul că produsele sunt conforme cu specificaţiile.

1-copy

Controlul calităţii

Controlul calităţii se efectuează în toate fazele proceselor de achiziție, producţie, depozitare și distribuție, pentru preîntâmpinarea ca produsele noastre să se abată de la performanţele aşteptate de către beneficiar. Fiind naturale, acestea sunt mai sensibile decât produsele de sinteză chimică.

 6

Asigurarea permanentă a calităţii

Pentru că ne dorim ca produsele noastre să respecte standardele de calitate, asigurăm inspecţii interne regulate ce vizează îndeplinirea standardelor atât pentru materiile prime şi produsul finit, cât şi pentru spaţiile, instalaţiile şi procesele de producţie, conform normelor internaționale ISO si GMP.

Biosunline aplică în producţia suplimentelor alimentare sistemul punctelor critice necesar fabricării alimentelor – HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Acesta este un sistem preventiv de control referitor la asigurarea calităţii produselor alimentare.

Ne asumăm responsabilitatea ca sistemele de management și control al calității să funcţioneze şi să se afle într-o continuă îmbunătăţire iar produsele noastre să respecte cerințele specificate în standarde, cerințele legale și de reglementare aplicabile.